(+34) 922 894 586 Ma-Vr: 9:30-19:00 / zat: 9:30-14:00

Privacybeleid www.vakantieintenerife.nl

Meer informatie over ons privacybeleid. Alle informatie over persoonlijke gegevens die we verzamelen en uw rechten.


Bescherming van persoonlijke gegevens volgens de LOPD

Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie in Tenerife, onder de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, meldt dat de persoonlijke gegevens verzameld via formulieren op de website www.vakantieintenerife.nl zijn opgenomen in de bestanden Geautomatiseerde gebruikersspecifieke services van Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife Het verzamelen en automatisch verwerken van persoonsgegevens is bedoeld om de commerciële relatie en de uitvoering van informatietaken, training, advies en andere activiteiten van Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife te behouden
Deze gegevens worden alleen overgedragen aan die entiteiten die noodzakelijk zijn met als enig doel het hierboven uiteengezette doel te bereiken.
Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonlijke gegevens (LOPD) maatregelen. De gebruiker kan te allen tijde gebruikmaken van de rechten op toegang, verzet, rectificatie en annulering die zijn erkend in de bovengenoemde LOPD. De uitoefening van deze rechten kan de gebruiker via e-mail naar info@vakantieintenerife.nl of C/ Lanzarote zijn 103 38632 - Arona (Santa Cruz De Tenerife). De gebruiker verklaart dat alle door hem verstrekte gegevens juist en correct zijn en stemt ermee in deze te actualiseren en wijzigingen door te geven aan Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife Gegevens verzameld door gebruikers van de services In gevallen waarin de gebruiker bestanden met persoonlijke gegevens op gedeelde hostingservers bevat, is Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife niet verantwoordelijk voor de schending door de gebruiker van de LOPD. Dataretentie in overeenstemming met de LSSI Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife meldt dat, als dienstverlener hosting gegevens in het kader van de bepalingen van wet 34 / 2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) behoudt voor een maximale periode van 12 maanden de informatie die essentieel is om de oorsprong van de gehoste gegevens te identificeren en het tijdstip waarop de levering van de dienst begon. Behoud van deze gegevens heeft geen invloed op de geheimhouding van communicatie en mag alleen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek worden gebruikt of om de openbare veiligheid te waarborgen en ter beschikking gesteld van rechters en/of rechtbanken of het ministerie hen zo nodig. De mededeling van gegevens aan de strijdkrachten en organen van de staat geschiedt op grond van de bepalingen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Intellectuele eigendomsrechten www.vakantieintenerife.nl Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife is eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele eigendom, industriële, "hoe" en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud van de website www.vakantieintenerife.nl en diensten die worden aangeboden op het, evenals de noodzakelijke programma's voor de implementatie en bijbehorende informatie. reproductie, publicatie en/of strikt privé gebruik van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, van www.vakantieintenerife.nl web site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Intellectuele eigendom van de software De gebruiker moet de door derden aangeboden programma's van Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife respecteren, ook als deze gratis en/of publiekelijk beschikbaar zijn. Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife beschikt over de nodige exploitatie- en intellectuele eigendomsrechten voor de software.
De gebruiker heeft geen recht of licentie door de gecontracteerde dienst te verwerven, over de noodzaak van service delivery software, noch van de technische informatie bijhouden van dienst, met uitzondering van de rechten en de nodige licenties voor de vervulling van de gecontracteerde diensten en alleen tijdens de duur van hen. Voor elke actie die de uitvoering van de opdracht overschrijdt, moet de gebruiker schriftelijke toestemming van Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie in Tenerife, is het verboden gebruikers toegang, te wijzigen, weer te geven van de configuratie, de structuur en bestanden servers die eigendom zijn van Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie in Tenerife, het nemen van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van een incident die zich kunnen voordoen op servers en beveiligingssystemen als een direct gevolg van nalatigheid of schadelijke acties van uw kant. Intellectuele eigendom van gehoste inhoud Vakantie in Tenerife en in het bijzonder - het gebruik in strijd is met de wetgeving inzake intellectuele geleverd door Jacoba Sietske Dauvillier vastgoeddiensten is verboden Het gebruik dat in strijd is met de Spaanse wetgeving of dat inbreuk maakt op de rechten van derden. Het gebruik dat in strijd is met de Spaanse wetgeving of dat inbreuk maakt op de rechten van derden.
Publicatie of uitzending van inhoud die volgens Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife, gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk.
De scheuren, serienummers van programma's of andere inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Inzameling en/of het gebruik van persoonlijke gegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van de Wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens.
Het gebruik van de mailserver van het domein en van de e-mailadressen voor het verzenden van ongewenste massamail. De gebruiker heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van haar website, de informatie die wordt verzonden en opgeslagen, hyperlinks, aanspraken van derden en juridische acties met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van anderen en de bescherming van minderjarigen. De gebruiker is verantwoordelijk ten aanzien van wet- en regelgeving en regels die te maken hebben met het uitvoeren van de online service, e-commerce, auteursrechten, het onderhoud van de openbare orde, en de universele principes van het internetgebruik. De gebruiker vrijwaart Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie in Tenerife voor uitgaven die de toerekening van Jacoba Sietske Dauvillier genereren - Vakantie In Tenerife in sommige oorzaak die verantwoordelijk was toe te schrijven aan de gebruiker, met inbegrip van vergoedingen en juridische kosten, zelfs in het geval van een rechterlijke beslissing niet definitief. Bescherming van gehoste informatie Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife een back-up van de inhoud gehost op hun servers, echter niet aansprakelijk voor verlies of het per ongeluk verwijderen van gegevens door gebruikers. Ook is het niet garanderen volledige vervanging gegevens worden gewist door de gebruikers, aangezien dit soort gegevens had kunnen worden gewist en/of gewijzigd tijdens de periode van de tijd sinds de laatste back-up. De aangeboden behalve specifieke backup-diensten diensten niet de vervanging van gearchiveerd in back-up gemaakt door Jacqueline Sietske Dauvillier omvatten - Vakantie In Tenerife, wanneer dit verlies te wijten is aan de gebruiker; in dit geval wordt een tarief bepaald op basis van de complexiteit en het volume van het herstel, altijd na acceptatie door de gebruiker. Het bijvullen van verwijderde gegevens is alleen inbegrepen in de prijs van de dienst wanneer inhoud verlies te wijten is aan oorzaken te wijten aan Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie in Tenerife. Commerciële communicatie In toepassing van de LSSI. Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife reclame of promotionele e-mail of een andere gelijkwaardige elektronische media die zijn niet eerder door de ontvangers aangevraagd of uitdrukkelijk is toegestaan ​​daarvan niet te sturen.
Voor gebruikers met wie er een eerdere contractuele relatie, Jacoba Sietske Dauvillier - Vakantie In Tenerife zelf is toegestaan ​​met het verzenden met betrekking tot producten of diensten Jacoba Sietske Dauvillier commerciële communicatie - Vakantie in Tenerife die soortgelijk zijn aan die in eerste instantie ze zijn ingehuurd bij de klant. In ieder geval kan de gebruiker vragen dat er geen commerciële informatie meer naar hem wordt verzonden via de kanalen van de klantenservice.

Uitstekende klantenservice

Ons klantenserviceteam staat altijd voor u klaar. We helpen u graag!

Professioneel team

Ons professionele team staat van maandag t/m zaterdag tot uw beschikking, voor informatie in uw eigen taal.

Nummer 1 in entree verkoop

Onze ervaring, die zich bezighoudt met de klant en diensten, maakt ons het belangrijkste toerismebedrijf in Tenerife.